(ANTĐ) - Hoa lan là loài hoa quý, chỉ dành riêng cho các bậc vua chúa, đế vương, chẳng thế mà ngày xưa có câu “Vua chơi lan, quan chơi trà”. Thời nay, hoa lan vẫn luôn được xếp vào vị trí hàng đầu trong những loài hoa.