Nghỉ Tết Dương lịch năm nay khá dài tạo điều kiện cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi và tham gia nhiều hoạt vui chơi, giải trí.