Theo điều tra nghiên cứu mới nhất, trong cả nước có 9 triệu NCT, 73% sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.