(VTC News) – Sau khi phát hiện nghĩa địa mộ Hán cổ khổng lồ ở cánh đồng làng An Thái (Thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương), PV VTC News đã tiếp tục đến từng xã ở huyện này để tìm hiểu và đã phát hiện ra khá nhiều mộ Hán nằm rải rác khắp huyện Kim Thành.