Ngày thơ Nguyên tiêu Nhâm Thìn, thơ ở Huế, như gặp luồng gió mới bùng lên mạnh mẽ. Suốt 5 đêm (từ 13-15/1 AL), các hội thơ Hương Thủy, Hương Trà, Hương Giang, các CLB thơ: Thuận Lộc, An Hòa, Vĩ Dạ... đều tổ chức những đêm thơ tưng bừng.