(VTC News) - Kịch liệt phản đối việc di dời cầu Long Biên, các nhà văn hóa nhắc lại sai lầm mang tính lịch sử của Bộ Giao thông Vận tải cách đây gần 30 năm.