(baodautu.vn) 12 trường đại học thuộc khu vực nội thành đã có tên trong danh sách phải di dời ra khỏi nội thành, để lại những “mỏ vàng lộ thiên” giữa bản đồ Thủ đô Hà Nội.