(Dân trí) - Việc di dời bộ ngành tới khu vực tây hồ Tây, theo các Bộ với quy mô diện tích 27ha chia đều diện tích khoảng 2ha/Bộ thì không đủ. Đại diện nhiều Bộ cho rằng trụ sở của một số Bộ hiện có diện tích rộng hơn rất nhiều...