(SGGP). – Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương của Chính phủ, ngành giáo dục và đào tạo xác định tiền lương bình quân/tháng của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên sẽ tăng lên khoảng trên 1,6 lần so với hiện nay. Đó là nội dung đáng chú ý trong đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009 - 2014 do Bộ GD-ĐT vừa hoàn chỉnh lại.