(Tamnhin.net) - Nhằm phát triển kinh tế liên bản, con đường dài 8,6 km từ thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) đến trung tâm xã Quế Sơn, được người dân hưởng ứng. Tuy nhiên khi thực hiện đền bù cho người dân không thực sự rõ ràng đã khiến cho tình trạng kẻ cười người khóc.