Đền Củi thờ ông Hoàng Mười - Hà Tĩnh

TCDL - 

Den Cui tho ong Hoang Muoi  - Ha Tinh

Đền Củi có tên chữ là Khu Độc linh từ được tạo lập ở cuối đời nhà Lê, là nơi thờ ông Hoàng Mười được truyền tụng linh thiêng.

Tin mới

Từ khóa liên quan