(Dân trí) - Việc United International Pharma (UIP), thuộc Tập đoàn Unilab (Philippine) đưa nhà máy dược phẩm đạt chuẩn PIC/S-GMP đi vào hoạt động đã đánh dấu một bước phát triển mới của ngành dược Việt Nam trên con đường tiếp cận với những tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.