Ngày hôm nay, thời tiết Bắc Bộ đã có nắng hanh, nhiệt độ tăng nhẹ, Hà Nội có lúc lên đến 24 độ C. Tuy nhiên, đêm nay nhiệt độ lại xuống rất thấp, ở mức 12 độ C tại Hà Nội và dưới 10 độ C, thậm chí có nơi 4-5 độ C.