Càu nhàu vì chuyện chị Nga đi liên hoan về có mùi rượu bia, Tuấn càng tức tối rồi gây tội ác sau khi bị vợ ném quần áo ra sàn nhà.