Tôi lấy anh vì quá giận mối tình đầu, muốn người ta phải hối hận, nhưng trong đêm tân hôn, tôi mới là người phải hối tiếc.