UBND huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đã đề về việc xây tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành. Dự kiến tượng sẽ được đặt ở nơi mẹ Nguyễn Thị Rành sinh ra là xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.