Đó là ý tưởng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đưa ra, nhằm tạo thành sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng của Đà Nẵng và có một không hai ở Việt Nam để thu hút du khách.