ICTnews - CLB sưu tập tem Viet Stamp thuộc Hội tem TP.HCM vừa chính thức đề nghị Bộ TT&TT xem xét thể hiện hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014)” dự kiến được phát hành ngày 7/5/2014.