(VTC News) – VTC News gửi tới bạn đọc đề thi đại học năm học 2012 môn Hóa học khối A. Gợi ý giải đề sẽ có trong thời gian sớm nhất.