(giao duc) - Sau 90 phút làm bài, thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng. Dưới đây là đề thi đại học môn Hóa học năm 2012.

Đề thi đại học môn Hóa học khối A, Giáo dục - du học, De thi dap an dai hoc 2012, đáp án đề thi đại học 2012, thi sinh, diem thi, de thi mon hoa, bao

Đề thi đại học môn Hóa học khối A, Giáo dục - du học, De thi dap an dai hoc 2012, đáp án đề thi đại học 2012, thi sinh, diem thi, de thi mon hoa, bao

Đề thi đại học môn Hóa học khối A, Giáo dục - du học, De thi dap an dai hoc 2012, đáp án đề thi đại học 2012, thi sinh, diem thi, de thi mon hoa, bao

Đề thi đại học môn Hóa học khối A, Giáo dục - du học, De thi dap an dai hoc 2012, đáp án đề thi đại học 2012, thi sinh, diem thi, de thi mon hoa, bao

Đề thi đại học môn Hóa học khối A, Giáo dục - du học, De thi dap an dai hoc 2012, đáp án đề thi đại học 2012, thi sinh, diem thi, de thi mon hoa, bao

Đề thi đại học môn Hóa học khối A, Giáo dục - du học, De thi dap an dai hoc 2012, đáp án đề thi đại học 2012, thi sinh, diem thi, de thi mon hoa, bao