(Zing) - Đề thi Toán tốt nghiệp PTTH năm nay được cho là "dễ hơn so với các đề thi thử trong trường". Zing sẽ sớm cập nhật gợi ý giải đề.