Ngày 9-12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP thời kỳ mới” do Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì ,Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy BĐBP làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng đã nhất trí xếp đề tài đạt loại xuất sắc và đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho chủ nhiệm đề tài.