20 tuổi, Đại Cathay trở thành nhân vật giang hồ khét tiếng nhất Sài Gòn. Nhưng rồi có lừng lẫy đến mấy thì cuộc đời hắn cũng đã phải kết thúc từ khi còn rất trẻ. Một cái chết chui rúc và nhiều bí ẩn.