Sau nhiều tháng rớt giá liên tục, bị thua lỗ, các chủ trang trại, hộ chăn nuôi gần như kiệt sức về tài chính, hơn lúc nào hết họ rất cần được vay vốn để duy trì và tái đàn gia súc, gia cầm, chuẩn bị nguồn thực phẩm cho dịp cuối năm.