(Dân trí) - Những năm gần đây, tình hình dạy môn Toán ở trường THPT đạt những thành tựu qua các kì thi học sinh (HS) giỏi và thi Đại học. Tuy nhiên, thực trạng dạy và học môn Toán còn không ít vấn đề cần khắc phục.