(aFamily)- Thực ra, các bà ấy có ghê gớm, ngang ngược thế nào cũng đối phó được hết, quan trọng là ở chồng, phải tốt, phải biết tôn trọng sự thật thôi.