(Chinhphu.vn) - Việc giải quyết nợ xấu là hết sức khẩn cấp, Chính phủ có thể cấp vốn ban đầu để Công ty mua bán nợ xấu đủ điều kiện thành lập, vốn hoạt động thì phải dựa chủ yếu vào nguồn vốn phát hành trái phiếu, hạn chế tối đa dùng ngân sách.