LTS: Thời gian qua, Báo Đại Đoàn Kết đã có loạt bài nêu ý kiến của nhiều học giả, bạn đọc trong cả nước về Mô hình cho phòng, chống tham nhũng (PCTN). Ngày 15-5, tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị, trực tiếp Tổng Bí thư là Trưởng ban; lập lại Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo Trung ương về PCTN. Đây là một sự đổi mới, bước phát triển trong công tác này. Bên cạnh những kỳ vọng của nhân dân là những trăn trở. Để khép lại loạt bài về mô hình PCTN, PV báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với nguyên Phó ban Tổ chức TƯ, nguyên Trưởng Ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Nguyễn Đình Hương.