ND - Cách đây gần mười năm, khi còn là học sinh THCS, lớp tôi từng được chọn để thực hành bài giảng mẫu của quận về âm nhạc. Đó là giờ học hát bài Mưa rơi, dân ca Xá.