(DVT.vn) - KCN được đầu tư trên cơ sở chuyển đổi từ cụm công nghiệp Đại Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên với quy mô diện tích 488 ha.