- Ngày 27/10, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em: thực trạng, thách thức và giải pháp”.