Ngày 28/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tại hai đầu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và hơn 100 đại biểu đại diện các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, các nhà nghiên cứu khoa học đã tham dự Hội thảo.