ND- Sáng 12-1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Người Cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa IV, tổng kết công tác năm 2009, bàn nhiệm vụ công tác năm 2010 và phát động phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng".