Chiều 13/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước (UBTƯMT Lào) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012 - 2020.