– Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng vẫn chưa có chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản (GDSKSS) cho sinh viên (SV), đây chỉ được coi là hoạt động ngoại khóa nên hiệu quả cũng như kiến thức SKSS của SV còn hạn chế.