Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 12, ngày 14/3, tại Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã tổ chức hội thảo "Đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới" với sự tham dự của hơn 20 công đoàn các ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước.