T-ara liêu xiêu vì scandal, Davichi cũng dứt áo ra đi, có vẻ Core Contents Media đang gặp 'hạn' lớn.