Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5-2016 dự kiến diễn ra trong 10 ngày.