Con số 214 triệu USD tổng vốn đầu tư vào Hải Phòng từ đầu năm đến nay (vượt con số 200 triệu của cả năm 2006), cho thấy nỗ lực đáng kể của thành phố trong việc xúc tiến, quảng bá và mời gọi nhà đầu tư nước ngoài. Với những dấu hiệu khả quan như vậy, mục tiêu thu hút 300 triệu USD mà thành phố đặt ra cho năm 2007 sẽ sớm trở thành hiện thực.