KTĐT - Tình trạng thông thầu, "quân xanh, quân đỏ" trong quá trình đấu thầu các công trình xây dựng nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung đã được dư luận đề cập từ lâu, nhưng không dễ phát hiện.