24 tuổi, Thy lấy chồng. Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng, mẹ chồng sai đi mổ cá, Thy thật thà đáp: ‘Con không biết mổ cá đâu. Con chỉ biết rán cá thôi. Canh cá hay cá kho con cũng... chịu’ khiến họ hàng bên nhà chồng nhìn Thy như ‘người ngoài trái đất’.