(Đời sống) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang, tình trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh trong năm 2011 rất đáng báo động. Chỉ tính riêng 9 tháng trong năm 2001 đã có 25 trẻ bị xâm hại tình dục. Nhiều vụ hiếp dâm trẻ em rất đau lòng đã xảy ra, như chú hiếp cháu, thầy giáo hiếp trò, người tỉnh táo hiếp người thiểu năng…