(24h) - Nhiều vụ án mạng xảy ra chỉ vì mâu thuẫn rất đơn giản và nó là lời cảnh báo cho mọi người nhất là các thanh thiếu niên.