Cảm giác nước bọt tiết ra nhiều hơn bình thường và hơi cấn ở vị trí khớp xương cuối hàm trái. Không có hạch nổi dưới quai hàm.