Mỗi bác sĩ khuyên một kiểu. Mỗi lần chuyển viện là một lần bị yêu cầu làm lại hết các xét nghiệm cho dù không cần thiết khiến nhiều bệnh nhân rơi vào trạng thái hoang mang, không biết tin ai và chọn điều trị ở bệnh viện nào. Loạn xét nghiệm, loạn chất lượng khám, chữa bệnh đang là vấn đề nóng của ngành y.