(AloBacsi) - Em đang ở ngày 13 chu kỳ mà sao thấy đau bụng dưới quá, em có thêm triệu chứng đau nửa đầu bên trái chỗ thái dương nữa.