TTO - * Tôi mua mảnh đất 70m2 ở quận Long Biên, Hà Nội. Mảnh đất này được tách ra từ sổ đỏ có tổng diện tích 150m2, do UBND huyện Gia Lâm cấp tháng 4-2004, trong đó ghi 50m2 đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài và 100m2 đất ao cũng có thời hạn sử dụng lâu dài.