(VOV) - “Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam” - là cảm nhận của các tình nguyện viên đến từ các nước tham gia “Ngày hội tình nguyện toàn cầu”.