(VnMedia) - Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật đất đai 2003, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, sang đất phi nông nghiệp phải được sự cho phép của Cơ quan có thẩm quyền.