(TNTT>) Hỏi: Năm 1990, gia đình tôi có khai khẩn 1ha đất đầm lầy rồi cất nhà, trồng trọt. Năm 1995, nhà tôi cải tạo được thêm 0,5ha đất bỏ hoang. Tôi sử dụng ổn định hai mảnh đất từ đó đến nay và không có ai tranh chấp. Tôi có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) được không và có phải nộp tiền sử dụng đất (TSDĐ)? (Thái Minh -Định Quán, ĐN)